Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus440 ask^"
 1. Vybraná témata z fyziky povrchů : Vícevrstevné systémy a tenké organické filmy
  Kalvoda Ladislav  Parshin Anatoly
  1. vyd
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000 . - 150 s
  ISBN 80-01-02217-X
  fyzika polovodičov fyzika povrchov
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 2. Elektronika materiálov : Návody na cvičenia / [aut.] Donoval,Daniel
  Donoval Daniel ; E030 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 124 s
  ISBN 80-227-0048-7
  fyzika polovodičov Mikroelektronika fyzika tuhých látok
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI38200
  book

  book