Search results

 1. CERREC - Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks
  Križan Peter ; J0070  Šooš Ľubomír ; J0070 Beniak Juraj ; J0070 Matúš Miloš ; J0070 Ploskuňáková Lucia ; J0070 Pokusová Marcela ; J0070
  TOP 2014. Technika ochrany prostredia : . s. 253-264
  Európa
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Land cover map of Europe at scale 1:5 000 000
  Čižmár Jozef ; V210  Feranec Ján Soukup Tomáš Šafár Jozef Kontra Pavol
  From Pole to Pole 2013 [elektronický zdroj] : . s.[9] p.
  Európa Europe land cover land cover tématická mapa thematic map topografická báza topographic base
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 3. Synchronizácia Európy v globalizovanom svete
  Paukov Marián ; J920  Huszár Štefan (rec.) ; V350
  Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie [elektronický zdroj] : . s.55-61
  synchronizácia synchronization Európa
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Viacrozmerná štatistická analýza jednotlivých druhov zločinu v Európe
  Sabo Miroslav ; V220  Hajdúková Tatiana
  Policajná teória a prax . Roč. 20, č. 1 (2012), s.63-68
  Analýza zhluková Európa
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Solárne mestá v Európe
  Keppl Julián ; A2120 
  Nízkoenergetické EKO bývanie : . s.84-89
  solárne mestá Európa
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Progresívne, cenovo dostupné bývanie v roku 2005
  Keppl Julián ; A2120 
  Arch . roč.11, č.4 (2006), s.47
  Európa vysoké školstvo - architektúra stretnutie dekanov ACE úsporné byty
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Hlavné zásady posudzovania zhody v Európe. Main principles of conformity assessment in Europe
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.145-149
  posudzovanie zhody Európa
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article