Search results

 1. Vlastnosti vybraných druhov povlakov
  Števlíková Lucia ; M  Hudáková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2014 ; Degree program : 665 . - 69s CD
  Materials Engineering adhesion evaporation PVD naprašovanie adhézia povlakovanie CVD odparovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87593
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Súhrn moderných rezných materiálov pre vysoké výkony rezania
  Mackura Roman ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management vlastnosti materiálov povlakovanie rezné materiály cutting materials material properties
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73988
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Využitie tvarových sústružníckych nožov pri výrobe ihlových ložísk
  Strasser David ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management turning tool powder metallurgy prášková metalurgia povlakovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73957
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Nanášanie Práškov Laserom [CD-ROM]
  Alazemi Khaled F.M.R.A. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (xxx) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 32 s
  laser prášok povlakovanie powder cald
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. POVLAKOVANIE POMOCOU LASERA A ELEKTRÓNOVÉHO LÚČA [CD-ROM]
  Alkhatlan Talal A.M.Sh. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (xxx) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 34 s
  povlakovanie laser coatings laser beam
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Rezné nástroje charakterizované zubovou medzerou = Cutting tools characterized by cog gap : Bakalárska práca
  Martinák Peter  Pecháček František (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 53 s príl (1 CD-ROM)
  rezné nástroje frézovacie stroje povlakovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. PVD povlaky na rezných nástrojoch : Bakalárska práca
  Kozic Ivan  Jančovič Rastislav (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby obrábanie PVD povlaky povlakovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book