Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus749 auc^"
 1. Úvod do materiálového inžinierstva I / aut. Roman Moravčík, Roman Čička, Marián Hazlinger, Pavol Hvizdoš, Jozef Janovec ; rec. Pavel Lejček, Otakar Bokůvka, Milan Škrobian
  Moravčík Roman ; M1000  Čička Roman ; M1000 Hazlinger Marián ; M1000 Hvizdoš Pavol Janovec Jozef ; M1000 Lejček Pavel (rec.) Bokůvka Otakar (rec.) Škrobian Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 374 s.
  ISBN 978-80-227-4405-8
  štruktúra materiálov termodynamika korózia materiály náuka o materiáloch
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - učebnica
  (1) - habilitačná práca
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF18150
  SVF2000
  book

  book

 2. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke
  Skočovský Petr  Bokůvka Otakar Konečná Radomila Tillová Eva
  2. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2006 . - 349 s., 240 obr., 41 tab
  ISBN 80-8070-593-3
  náuka o materiáloch
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Materials science on CD-ROM. Version 2.1 : An interactive learing tool for studens
  2.ed.
  London : Chapman and Hall, 1998 . - 183 s
  ISBN 0-412-83660-2
  náuka o materiáloch odborné vzdelávanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Manufacturing processes for engineering materials
  Kalpakjian Serope 
  3.ed.
  Menlo Park : Addison-Wesley, 1997 . - 950 s
  ISBN 0-201-30411-2
  spracovanie materiálov výrobné procesy obrábanie materiálov náuka o materiáloch priemyslové materiály automatizácia výrobných procesov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. The sience and engineering of materials / [aut.] Askeland,Donald R
  Askeland Donald R. 
  3.S.I.ed.
  London : Chapman and Hall, 1996 . - 854 s
  ISBN 0-412-53910-1
  náuka o materiáloch materiálové inžinierstvo fyzikálna stavba hmoty kovové materiály nekovové materiály keramické materiály polyméry kompozitné materiály
  učebnica
  book

  book

 6. Nauka o materiálech
  Pluhař Jaroslav 
  Praha : SNTL, 1989 . - 552 s
  náuka o materiáloch
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF12010
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.