Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus773 ddz^"
 1. Vybrané problémy technológie organických polovodičov pre optoelektronické aplikácie
  Jakabovič Ján ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - Nestr
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry optoelektronické prvky optoelektronické súčiastky
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Epitaxný rast GaAs a LT GaAs vrstiev z molekulárnych zväzkov a charakterizácia ich vlastností : Č.ved.odb. 26-13-9. Obh. 06.06.2006
  Vincze Andrej ; E030  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 148 s
  elektronika polovodičové štruktúry heteroštruktúry fyzika polovodičov epitaxia kvantové drôty príprava tenkých vrstiev GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Vybrané problémy technológie a charakterizácie optoelektronických prvkov na báze heteroštruktúr A3B5 a organických polovodičov : Č. ved. odb. 26-13-9. Dát. obhaj. 19.07.2005
  Jakabovič Ján ; E030  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 48 s príl.
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry optoelektronické prvky optoelektronické súčiastky
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Charakterizácia polovodičových štruktúr : Ved.odb. 26-13-9. Obh. 03.09.2003
  Gurnik Peter ; E210  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 129 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry heteroštruktúry metódy merania
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. AFM nanolitografia a jej aplikácia na vybrané polovodičové štruktúry : Č.ved.odb. 26-13-9, Obhj. 11.1.2006
  Šoltýs Ján  Cambel Vladimír (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002
  FEI ; . - 40 s príl.
  elektronika nanolitografia anodická oxidácia polovodičové štruktúry AFM atómový silový mikroskop
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Application of polyimide films in microelectronics = Využitie polyimidových vrstiev v mikroelektronike : V. odb. 26-13-9. Obhajoba 21.11.2001
  Andok Robert  Csabay Otto (Thesis advisor) ; E210 Hudek Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 133 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry príprava tenkých vrstiev fyzika polovodičov polyimidy iónové leptanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Light-emitting devices based on ultra-thin GaAs layers in active MQW region = Emitujúce prvky na báze ultratenkých GaAs vrstiev v aktívnej MQW oblasti : V.odb. 26-13-9. Obhajoba 20.12.2000
  Pudiš Dušan  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 107 s
  elektronika optoelektronika fyzika polovodičov polovodičové štruktúry polovodičové materiály LED GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Príprava GaAs/InGaP kvantových drôtov MOVPE rastom na tvarovaných podložkách : V. odb. 26-13-9. Obh. 01.03.2001
  Kičin Slavomír  Novák Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : SAV, 2000 . - 72 s príl.
  elektronika polovodičové štruktúry heteroštruktúry fyzika polovodičov epitaxia kvantové drôty príprava tenkých vrstiev
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Characterization of electrical properties of Schottky structures supported by modelling and simulation = Charakteristika elektro fyzikálnych vlastností Schottkyho štruktúr podporená modelovaním a simuláciou : Dok.diz.práca. Dát. obhaj. 15.12.1998, Č.ved.odb.: 26-11-9
  Donoval Daniel ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 131 s
  fyzika tuhých látok simulácia modelovanie fyzika polovodičov polovodičové štruktúry Schottkyho štruktúry
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Analýza kinetiky procesov v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín : Kand.diz.práca : Obh. 24.09.1996 / [aut.] Stuchlíková,Ňubica, Ing.; Škol. Harmatha,Ladislav
  Stuchlíková Ľubica ; E030  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 93 s
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book