Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus8434 auc^"
 1. Marketing : nástroje, stratégie, ľudia a trendy / aut. Eva Hanuláková, a kol
  Hanuláková Eva  a kol.
  1. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2021 . - 363 s.
  ISBN 978-80-571-0438-4
  marketing
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Marketing

  book

 2. Digitálny marketing : vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore / aut. Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
  Koman Gabriel  Holubčík Martin Kubina Milan
  Žilina EDIS 2020 . - 200 s.
  ISBN 978-80-554-1702-8
  marketing prezentácia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. Manažment zdrojov a marketing v umení a kreatívnom priemysle / aut. Branislav Jelenčík
  Jelenčík Branislav ; 059190  Vinárčiková Jana ; 055150 (rec.) Siváček Miroslav (rec.) Maniková Jana (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 282 s. [13,3 AH] 140 ks
  ISBN 978-80-227-5063-9
  manažment marketing projektové riadenie riadenie projektov umenie kreatívny priemysel
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR18110
  book

  book

 4. Marketing management / aut. Philip Kotler, Kevin Lane Keller
  Kotler Philip  Keller Kevin Lane
  14. vyd.
  Praha Grada 2013 . - 814 s.
  ISBN 978-80-247-4150-5
  marketing manažment
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Marketing management

  book

 5. Nákup a predaj : Základné obchodné funkcie výrobného podniku
  Kita Jaroslav 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 216 s
  ISBN 978-80-8078-380-8
  marketing nákup predaj sféra výrobná
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  Nákup a predaj

  book

 6. Podnikateľský manažment a marketing
  Jemala Ľubomír ; R2020 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 312 s
  ISBN 978-80-227-2860-7
  manažment marketing technika a metódy riadenia
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI3000
  SJF0110
  book

  book

 7. Marketing
  Kotler Philip  Armstrong Gary
  1. vyd. [6. dotlač]
  Praha : Grada Publishing, 2007 . - 855 s
  ISBN 80-247-0513-3
  marketing
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF4100
  SVF1000
  Marketing

  book

 8. Marketingové řízení školy
  Světlík Jaroslav 
  Praha : ASPI, 2006 . - 300 s
  ISBN 80-7357-176-5
  podnikateľské plány marketing plánovanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  book

  book

 9. Marketing v manažérstve kvality / Jarmila Šalgovičová
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 202 s
  ISBN 80-227-2288-X
  manažérstvo kvality marketing
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4200
  book

  book

 10. Marketingové aplikácie
  Čimo Jozef 
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2004 . - 298 s
  ISBN 80-225-1863-8
  marketing
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.