Search results

 1. Komplexné hodnotenie bezpečnosti vo vybranom podniku
  Mikulová Monika ; M  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 670 . - 79s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety analysis safety bezpečnosť analýza audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98314
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
  Kalužová Martina ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 670 . - 85s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety BOZP audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98457
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Komplexný audit BOZP vo vybraných stavebných objektoch
  Halenárová Simona ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 670 . - 64s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety accident audit úrazovosť pracovný úraz
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98601
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh zlepšenia systému manažérstva kvality v podniku HELLA Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o.
  Kružliaková Viera ; M  Baran Dušan (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 103s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management quality management system quality audit systém manažérstva kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98994
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti vo firme A-STUDIO s.r.o.
  Mareništiaková Veronika ; M  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 670 . - 71s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fire protection audit požiarna ochrana bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90241
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Projekt zvyšovania účinnosti systému LPA formou Kamishibai v spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.
  Drábik Marián ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 183 . - 78s CD
  Engineering of Production Quality audit proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99129
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Systém riadenia procesu na kaliacich linkách vo firme INA Skalica spol. s r.o.
  Krempa Martin ; M  Jankovič Jozef (Thesis advisor) ; M950
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  control system heat treatment tepelné spracovanie audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103226
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Príprava firmy na opätovnú certifikáciu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  Nalevanková Zuzana ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises quality management system certification systém manažérstva kvality audit kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94780
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Energetický a environmentálny audit vetrania administratívnej budovy
  Hanulík Ľubomír ; V  Füri Belo (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings ventilation building office certification vetranie budova klimatizácia audit certifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93742
  diplomová práca
  book

  book

 10. Validácia 8D reportov od dodávateľov voči požiadavkám spoločnosti Faurecia
  Vitikáč Miroslav ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises manufacturing process audit výrobný proces kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95037
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book