Search results

 1. UltraCam-X a UltraMap server - najnovšie nástroje na automatizované letecké digitálne mapovanie
  Fraštia Marek ; V140  Paško Marko Bartoš Pavel ; V140
  Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : . s.69-79
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Analýza spracovania digitálneho modelu reliéfu
  Beliansky Miroslav 
  Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : . s.33-39
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Vedecko-výskumná činnosť a kvalifikačný rast pracovníkov Katedry mapovania a pozemkových úprav
  Bartaloš Július ; V210 
  Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : . s.27-32
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Geoinformačný systém pre pozemkové úpravy
  Kružliak Marek 
  Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : . s.93-98
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Modelovanie reálneho sveta v prostredí GIS
  Droppová Veronika 
  Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : . s.51-57
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Pedagogická činnosť Katedry mapovania a pozemkových úprav v súčasnosti
  Geisse Robert ; V210 
  Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : . s.87-91
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Metodické návody na tvorbu projektov pozemkových úprav
  Geisse Erich 
  Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : . s.81-85
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Kódový zber údajov na tvorbu účelových máp
  Sokol Štefan ; V140  Ježko Ján ; V140 Bajtala Marek ; V140
  Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav : . s.137-148
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article