Search results

 1. Motivácia pracovníkov - jeden z faktorov úspešnosti systému manažérstva kvality. Staff motivation - one of the factors of the quality management system success
  Mĺkva Miroslava ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.205-208
  manažérstvo kvality Motivácia-pracovníci
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article

 2. Konzultant systému manažérstva kvality. Quality management system consultant
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Bílý Matej
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.293-296
  manažérstvo kvality vzdelanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Logistika a logistické koncepcie ako kľúčový prvok formulovania konkurenčnej stratégie firmy
  Kuperová Martina ; C240 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.162-165
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - príručka
  article

  article

 4. Moderné metódy v manažerskom procese podniku
  Chodasová Zuzana ; V230 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.98-102
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Spokojnosť zákazníkov - meranie marketingovej výkonnosti firmy : Zborník príspevkov zo medzinárodnej vedeckej konferencie 16.-17. 5.2007 v Prahe
  Plchová Jana ; C240 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.242-245
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Finančné riadenie podniku a vplyvy okolia
  Olejník Pavol ; C240 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.219 - 222
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Moderné prístupy k riadeniu nákladov
  Kajanová Jana ; C240 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.103-107
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Neustále zlepšovanie - predpoklad úspešnosti organizácie. Continual improvement - assumption of organization succes
  Kučerová Marta ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.155-158
  manažérstvo kvality procesný prístup
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Audity kvality - možnosť aplikácie interného benchmarkingu.Quality audits - the form of the Internal Benchmarking
  Paulová Iveta ; M300 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.229-231
  audit interný benchmarking
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Manažment menových rizík podniku
  Baran Dušan ; C240  Baranová Daniela ; C240
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.13-15
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article