Search results

 1. Podiel automobilového priemyslu na rozvoji počítačových sietí a ich služieb
  Šujanová Jana ; M4000 
  Fórum Manažéra . Vol. 1, č. 1 (2005), s.39-40
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  (1) - článok
  article

  article

 2. Projektový controlling, úlohy a zodpovednosť projektových controllérov
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000 
  Finanční a logistické řízení v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie : . s.330-333
  controlling
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  article

  article

 3. Ohodnocovanie podniku
  Šefčíková Miriam ; M4000 
  Trendy v systémoch riadenia podniku : . s.179-183
  podnik ohodnocovanie podnikov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Kontroling nákladov. Controlling of costs
  Bestvinová Viera ; M4000 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.9-12
  kontroling
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article