Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu163411 xcla^"
 1. Integrácia zabezpečovacích a protipožiarnych systémov
  Števo Stanislav ; E011 
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Aplikácia REACH v praxi
  Tureková Ivana ; M5000  Šantavá Renáta ; M390 Novotný Miroslav ; M390 Chrebet Tomáš ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.103-108
  REACH autorizácia hodnotenie chemické látky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Účinky výroby a použitia plastov na zdravie zamestnancov
  Tureková Ivana ; M5000  Šantavá Renáta ; M390 Turek Ľudovít ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.109-115
  plasty zdravie človeka zdravotné riziká
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Hluk v pracovnom prostredí
  Chrebet Tomáš ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Novotný Miroslav ; M390
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.37-43
  hluk pracovné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Využitie programov na simuláciu úniku nebezpečných látok do okolia
  Novotný Miroslav ; M390  Tureková Ivana ; M5000 Chrebet Tomáš ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.61-66
  nebezpečné látky simulácia programy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Vplyv hasiacich pien na environment
  Duchoň Martin ; M390 
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.19-26
  hasiaca pena životné prostredie bioakumulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Ergonómia, ergonomické programy a oblasť BOZP
  Hatiar Karol ; M4000  Cook T.M. Sakál Peter ; M4000 Bublavá Petra
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.27-36
  ergonomické programy transformácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Bezpečnosť demonštračných chemických reakcií
  Kuracina Richard ; M5000  Gerulová Kristína ; M5000 Slabá Ivana ; M390
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.54-60
  bezpečnosť chemické reakcie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Kompatabilita chemických látok
  Balog Karol ; M5000  Tureková Ivana ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.1-10
  chemická látka chemický prípravok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 10. Kvalita vnútorného prostredia budov a zdravie pracovníkov
  Šantavá Renáta ; M390  Tureková Ivana ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.86-91
  kvalita prostredia zdravie človeka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.