Search results

 1. Hľadanie optimálneho podielu zelene v urbanistickej štruktúre
  Komrska Ján ; A6160 
  Plánovanie ekologických sídlisk . s.72-87
  kapitola(článok) z dokumentu
  (1) - článok
  article

  article

 2. Hľadanie optimálneho podielu zelene v urbanistickej štruktúre - príspevok projektu Ecocity
  Komrska Ján ; A6160 
  Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr : . s.52-58
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article