Search results

 1. Využitie algoritmov umelej inteligencie pri analýze kvality výrobného procesu
  Staš Ondrej ; J0070 
  Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi=Actual marketing´s trends in theory and praxis . s.227-229
  umelá inteligencia strojové videnie machine vision artificial intelligence
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article