Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu250328 xcla^"
 1. Možnosti využitia jogy pri bolestiach chrbtice
  Novotná Soňa 
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.207-213
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  (1) - xxx
  article

  article

 2. Komparácia úrovne aeróbnej vytrvalosti študentov s rôznym športovým zameraním
  Žídek Jozef ; J920 
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.283-286
  člnkový beh shuttle run
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (5) - článok
  article

  article

 3. Kineziologická štúdia ramenného kĺbu a jeho pohybu
  Mikuláš Stanislav ; M0100  Psalmanová Dagmar Psalman Vladimír
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.163-171
  ramenný kĺb pohyb
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Plavecká spôsobilosť študentov FCHPT STU po 10 rokoch
  Jaďuďová Katarína ; C340  Koláriková Andrea ; C340 Ondrušová Lucia ; C340
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.81-84
  plavecká spôsobilosť plavecká zručnosť plavecká technika
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Objektívne a subjektívne hodnotenie intenzity zaťaženia aerobiku vo vode študentiek vysokých škôl
  Nagyová Lenka  Ondrušová Lucia ; C340 Kyselovičová Oľga
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.178-186
  aeróbne pohybové aktivity intenzita zaťaženia aerobik vo vode
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Statika tela u študentiek FCHPT STU v Bratislave
  Koláriková Andrea ; C340  Nagyová Lenka
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.93-98
  rozloženie hmotnosti statika tela kalibrované váhy
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Hra ako súčasť života žiakov mladšieho školského veku
  Merica Marián ; M0100  Kováčová Lucia
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.140-162
  telesná výchova pohybová hra
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 8. Jogové cvičenia proti bolestiam chrbtice
  Novotná Soňa 
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.201-206
  článok zo zborníka
  (3) - článok
  article

  article

 9. Analýza aeróbneho tréningového zaťaženia vybranej skupiny plavcov
  Hlavatý Rastislav ; M0100 
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.59-68
  plavci aeróbne zaťaženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 10. Tréningová práca vo vrcholovom tenise podporovaná výsledkami výskumu a pozorovania
  Gálik Karol 
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.47-52
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.