Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu256257 xcla^"
 1. Sústavy centralizovaného zásobovania teplom.
  Bukoviansky Marek ; V290  Takács Ján ; V290
  Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie podľa technických noriem [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  heating systems zásobovanie teplom
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Hodnotenie vnútorného prostredia budov (STN EN 15251 - Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov -- kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika)
  Pustayová Hana ; V290  Petráš Dušan ; V290
  Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie podľa technických noriem [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  indoor environment parameters of indoor environment parametre vnútorného prostredia vnútorné prostredie
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Podlahové vykurovanie -- jeden z predpokladov pre efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov tepla
  Bugáň Jozef ; V290  Petráš Dušan ; V290
  Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie podľa technických noriem [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  podlahové vykurovanie underfloor heating
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.