Search results

 1. Vplyv povrchových vrstiev na porušovanie nástrojových ocelí
  Grgač Peter ; M1000  Ďurišin Juraj
  Povlakovací metody CVD a PVD v průmyslu : . s.54-57
  povrchové vrstvy
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article