Search results

 1. Niektoré výsledky modelovania prúdenia v čerpadle s nekonvenčným tvarom meridiálneho rezu s využitím CFD
  Varchola Michal ; J170  Golha Miroslav ; J170 Knížat Branislav ; J170 Tóth Peter ; J170
  Akademická Dubnica 2002 : . s.143-148
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Utilization of the auger electron spectroscopy to the research of the materials for vehicles and engines
  Ferencey Viktor ; J230 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.183-186
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Využitie tribologických princípov pri tvorbe ekologických charakteristík ozubeného prevodu
  Král Štefan ; J130 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.55-59
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Environmentální zpravodajství prúmyslových podnikú - II. Environmental reporting of industrial enterprises - II
  Volejníková Hana  Sakál Peter ; M4000
  Akademická Dubnica 2002 : . s.365-369
  reporting priemyselné podniky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Kalibračné zariadenie na dozimetrické účely. Calibration device for dosimetrical purposes
  Kvetan Karol ; M1000 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.73-76
  dozimetria kalibračné zariadenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Algoritmus rastúcej elipsy na návrh profilov drieku individuálnej tep bedrového kĺbu. Growing ellipse algorithms for designing of custom hip joint implant shape
  Masár Ladislav ; M180  Kubliha Marian ; M1000 Vaský Jozef ; M6000
  Akademická Dubnica 2002 : . s.77-82
  algoritmus rastúca elipsa
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Komunikácia prostredníctvom priameho marketingu v slovenských firmách. Direct marketing communication in the slovak firms
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.361-364
  marketing priamy komunikačný mix
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Podchody k issledovaniju vlijanija peremennoj nagruzki na dinamiku rotora motor-reduktora. Approaches in investigation of influence of variable loading on dynamics of an armature of a motor-reducer. Skúmanie vplyvu premenného zaťaženia na dynamiku rotor-reduktor
  Kulemin V.I.  Mudrik Jozef ; M200
  Akademická Dubnica 2002 : . s.67-72
  rotor - reduktor dynamika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Automatizácia inžinierskych prác ako prvok prípravy technologickej dokumentácie a učebný proces. Engineering procedures automation as a basis of preparing of technological documentation and teaching process
  Tomaníček Stanislav ; M200 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.119-122
  Automatizácia inžinierskych prác technologická dokumentácia učebný proces
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Analýza deformácií rozvádzacích lopát turbíny. Analyse deformation carrier scoop turbine
  Turza Jozef ; M250  Jurčo Ivan ; M250 Turza Juraj Kanas Pavol
  Akademická Dubnica 2002 : . s.123-134
  turbína deformácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article