Search results

 1. Kultúrne dedičstvo 2018 Ars moriendi zborník príspevkov z konferencie / Alexandra Homoľová ; rec. Katarína Červeňová
  Ragačová, Júlia (Compiler) Škrinárová, Alexandra, (Compiler) Červeňová, Katarína (rec.) Homoľová, Alexandra (rec.) Ludiková, Zuzana (rec.)
  2. ročník konferencie Kultúrne dedičstvo 2018: Ars moriendi 11.9.2018 : Bratislava, Slovensko
  1. vyd.
  Banská Štiavnica Združenie historických miest a obcí Slovenskej republikly 2018 . - 98 s.
  ISBN 978-80-972880-2-0 978-80-972880-3-7
  zborník
  (1) - článok
  book

  book

 2. Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie / zost. Jana Gregorová, Alexandra Škrinárová ; rec. Eva Borecká, Elena Dohňanská
  Gregorová, Jana ; 010310 (Compiler) Škrinárová, Alexandra, (Compiler) Borecká, Eva, ; 010310 (rec.) Dohňanská, Elena, ; 010310 (rec.)
  Kultúrne dedičstvo 2017 : Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok. 1. ročník 8. 9. 2017 : Trnava
  Banská Štiavnica : Združenie historických miest a obcí Slovenskej rebubliky, 2017 . - 100 s. ; 400 ks
  ISBN 978-80-972880-0-6. -- ISBN 978-80-972880-1-3
  udržateľná architektúra ekologická architektúra architektonické navrhovanie zasklené steny prekryté átrium Elektrárňa Piešťany metodické projektovanie
  zborník
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 3. Obnova stredovekých mestských opevnení na území Slovenska
  Škrinárová Alexandra ; 052120  Gregorová Jana (Thesis advisor)
  2015
  FAR ; Date of acceptation : 29.09.2015 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-OAD . - 224 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102396
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 4. Restoration of ruins of architecture as a spezialized architectural discipline / aut. Jana Gregorová, Lýdia Chovancová, Zuzana Ondrejková, Alexandra Škrinárová
  Gregorová Jana ; 052120  Chovancová Lýdia ; 052120 Ondrejková Zuzana ; 052120 Škrinárová Alexandra ; 052120
  Archaeologia historica . Roč. 40, č. 1 (2015), s. 7-39
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 5. Prezentácia torz architektúry ako architektonická disciplína / aut. Jana Gregorová, Lýdia Chovancová, Zuzana Ondrejková, Alexandra Škrinárová
  Gregorová Jana ; 052120  Chovancová Lýdia ; 052120 Ondrejková Zuzana ; 052120 Škrinárová Alexandra ; 052120
  Informačné listy FA STU : . Roč. 22, apríl (2015), s. 14-15
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Modra. Mestské opevnenie
  Staník Ivan  Gregorová Jana ; A2120 Petrášová Silvia ; A2120 Škrinárová Alexandra ; A2120 Ondrejková Zuzana ; A2120
  1. vyd.
  Modra : Mesto Modra, 2014 . - 34 S
  Modra mestské opevnenie vývoj prezentácia
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 7. Súčasný stav a obnova stredovekých mestských opevnení na Slovensku
  Škrinárová Alexandra ; A2120 
  Zborník abstraktov zo 46. medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku. 16-19.9.2014, Prešov . s. 47
  obnova mestské opevnenie stredovek
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  article

  article

 8. Súčasné tendencie v obnove stredovekých mestských opevnení na Slovensku / aut. Alexandra Škrinárová
  Škrinárová Alexandra ; A2120 
  Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia 2014 : . S. 61-64
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Aplikácia rôznych prístupov k obnove mestských opevnení na Slovensku / aut. Alexandra Škrinárová
  Škrinárová Alexandra ; A2120 
  GRANT Journal . Vol. 3, Iss. 2 (2014), CD ROM, s. 61-64
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Význam stredovekých mestských opevnení v minulosti a dnes = Past and present meanings of medieval city walls / aut. Alexandra Škrinárová
  Škrinárová Alexandra ; A2120 
  MMK 2014. 5. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky . online, s. 2787-2792
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article