Search results

 1. Analýza vplyvu vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd pomocou CFD simulácie
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 65, č. 1-2 (2022), s. 29-35
  odľahčovacia komora CFD analýza odpadové vody
  http://www.zzvh.sk/data/files/778_vodohospodarsky-spravodajca-01_02_2022_cc-webovka.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Implementation of rainwater collection systems with a perspective to the future development of cities and municipalities
  Raczková Andrea ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Portnov Maksim Hrudka Jaroslav ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 117-125
  adaptation drainage systems protection of water resources
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Wastewater disposal - historical research review
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Šutúš Marek ; 010280 Csóka Marek ; 010280 Raczková Andrea ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 52-57
  history sewer network wastewater
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Ways to solve waste recycling problems in Russian Federation and western experience
  Tarabrina Ekaterina  Portnov Maksim Rózsa Gergely ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 146-152
  environmental safety sorting and recycling of waste waste incineration plants waste reform
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Hydrodynamic assessment of combined sewerage overflow chamber in Banská Bystrica
  Šutúš Marek ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 Rózsa Gergely ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 2 (2021), s. 50-55
  3D model combined sewerage overflow chamber hydrodynamic model
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/2/article-p50.xml
  článok zo zborníka
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. 52. konferencia vodohospodárov v priemysle : zborník prednášok. Vyhne, SR, 8. - 10. 11. 2021 / com. Július Hétharši, Vanda Dubová, Ivona Škultétyová; rec. Vanda Dubová, Ivona Škultétyová
  Hétharši, Július, (Compiler) Dubová, Vanda, (Compiler) Škultétyová, Ivona, ; 010280 (Compiler) Dubová, Vanda, (rec.) Škultétyová, Ivona, ; 010280 (rec.)
  Konferencia vodohospodárov v priemysle 52. 8. - 10. 11. 2021 Vyhne, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : HEKAS, 2021 . - 278 s.
  ISBN 978-80-971819-6-3
  vodné hospodárstvo ekológia
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (1) - článok
  book

  book

 7. Optimalizácia odľahčovacej komory na základe CFD simulácie
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Šutúš Marek ; 010280 Rózsa Gergely ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Městské vody 2021 = Urban water 2021 : . USB kľúč, s. 178-185
  odľahčovacia komora CFD simulácia stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Development of the level of sorting of municipal waste in the selected locality
  Rózsa Gergely ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Young Scientist 2021 (YS21) : . online, [6] s., art. no. 012024
  municipal waste municipal waste management waste management waste
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1209/1/012024
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Hydrodynamic assessment of object on the sewer network in the city of Trnava
  Šutúš Marek ; 010280  Rózsa Gergely ; 010280 Csóka Marek Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Young Scientist 2021 (YS21) : . online, [5] s., art. no. 012026
  hydrodynamic models combined sewer overflow hydrodynamic assessment
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1209/1/012026
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Combined sewer overflow chamber analysis based on CFD modelling
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Šutúš Marek ; 010280 Csóka Marek Raczková Andrea ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Young Scientist 2021 (YS21) : . online, [7] s., art. no. 012019
  CFD analysis combined sewer overflow simulation
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1209/1/012019
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article