Search results

 1. Vykurovanie 2021 : zborník prednášok z 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 21. - 25. jún 2021 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Compiler) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Compiler) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2021 29. 21. 6. - 25. 6. 2021 Horný Smokovec, Vsoké Tatry, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021 . - CD-ROM, 439 s.
  ISBN 978-80-89878-72-7
  vykurovanie zásobovanie teplom alternatívne zdroje energie vykurovacie systémy
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (16) - článok
  book

  book

 2. Vykurovanie 2020 : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 10. - 14. február 2020 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Compiler) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Compiler) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2020 10. - 14. 2. 2020 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020 . - CD-ROM, 419 s.
  ISBN 978-80-89878-58-1
  vykurovanie zásobovanie teplom klimatické zmeny inovácie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (18) - článok
  book

  book

 3. Energetický manažment 2020. Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie : zborník prednášok zo 6. vedecko-odbornej konferencie. 2. - 4. september 2020, Podbanské - Vysoké Tatry [elektronický zdroj]
  Krajčík, Michal, ; 010290 (Compiler) Rutšek, Marian (Compiler) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Compiler) Kučera, Miroslav (rec.) Lauko, Marcel (rec.)
  Energetický manažment 2020 6. 2. - 4. 9. 2020 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020 . - CD-ROM, 180 s.
  ISBN 978-80-89878-61-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (6) - článok
  book

  book

 4. Indoor Climate of Buildings 2019 : Energy Management for better Indoor Environment. Nový Smokovec, Slovakia, 8. - 11. December 2019 [elektronický zdroj]
  Švecová, Zuzana, (Compiler)
  Indoor Climate of Buildings 2019 30th 8. - 11. 12. 2019 Nový Smokovec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2019 . - CD-ROM, 274 s.
  ISBN 978-80-89878-55-0
  zborník (príspevkov)
  (12) - článok
  book

  book

 5. Vykurovanie 2019 : zborník prednášok z 27. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 1. - 5. apríl 2019 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Editor) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Editor) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2019 27. 1. - 5. 4. 2019 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019 . - CD-ROM, 481 s.
  ISBN 978-80-89878-42-0
  vykurovanie zásobovanie teplom smart technológie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (21) - článok
  book

  book

 6. Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou : zborník prednášok z 5. vedecko-odbornej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 11. - 12. 3. 2019 [elektronický zdroj]
  Švecová, Zuzana, ; 010915 (Editor) Petráš, Dušan, ; 010290 (rec.) Lauko, Marcel (rec.)
  Energetický manažment 2019 5. 11. - 12. 3. 2019 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019 . - CD-ROM, 117 s.
  ISBN 978-80-89878-43-7
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book

 7. Obnoviteľné zdroje energie 2019 : zborník prednášok z 19. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou na tému "Zásobovanie teplom budov s nulovou potrebou energie". Nový Smokovec, SR, 16. - 17. 5. 2019 [elektronický zdroj]
  Švecová, Zuzana, ; 010915 (Editor)
  Obnoviteľné zdroje energie 2019 19. 16. - 17. 5. 2019 Nový Smokovec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2019 . - CD-ROM, 122 s.
  ISBN 978-80-89878-45-1
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  book

  book

 8. Vetranie a klimatizácia 2018. Riadené vetranie pre dosiahnutie ecodesignu a požadovanej energetickej triedy : zborník prednášok z 19. ročníka vedecko-odbornej konferencie. 14. - 15. jún 2018, Tatranská Lomnica [elektronický zdroj]
  (Editor) Švecová, Zuzana, ; 010915 Straková, Zuzana, ; 010290 (rec.) (rec.) Löffler, Jozef,
  Vetranie a klimatizácia 2018 19. Tatranská Lomnica, Slovenská republika 14. - 15. 6. 2018
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018 . - CD-ROM, 94 s.
  ISBN 978-80-89878-26-0
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 9. Vykurovanie 2018 : zborník prednášok z 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Nové trendy v zásobovaní budov teplom. Podbanské, SR, 12. - 16. 2. 2018 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Editor) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Editor) Dubnička, Milan (rec.) Jandačka, Jozef (rec.)
  Vykurovanie 2018 26. 12. - 16. 2. 2018 Podbanské, Vysoké Tatry, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 487 s.
  ISBN 978-80-89878-20-8
  vykurovanie zásobovanie teplom
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (28) - článok
  book

  book

 10. Vykurovanie - Vetranie - Klimatizácia : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. 25. - 26. október 2018, Nový Smokovec [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Editor) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Editor) Kabele, Karel, (rec.) Petlach, Jiří (rec.)
  Vykurovanie - Vetranie - Klimatizácia 25. - 26. októbra 2018 Nový Smokovec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 98 s.
  ISBN 978-80-89878-32-1
  vykurovanie vetranie klimatizácia
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (7) - článok
  book

  book