Search results

 1. Hydrodynamický odpor a tlak na špičke veslárskej lode/skifu / Author Ján Žiška
  Žiška Ján ; 020920 
  Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5.2019 Bratislava . S. 104-110, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Porovnanie hydrodynamického odporu veslárskych lodí / aut. Ján Žiška
  Žiška Ján ; 020920 
  Od výskumu k praxi, 21. ročník medzinárodnej konferencie, 29.- 30.11.2018, Bratislava . S. 144-149, CD ROM
  hydrodynamika odpor
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Analýza povrchovej teploty tela počas aeróbneho výkonu na veslárskom trenažéri / aut. Ján Žiška, Peter Peciar
  Žiška Ján ; 020920  Peciar Peter ; 020040
  Od výskumu k praxi : . S. 167-173, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Metodológia modelovania progresívneho tvaru trupu veslárskej lode – skifu
  Žiška Ján ; 020030  Vereš Miroslav ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 24.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : D-DT . - 120 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71425
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. Somatic changes of university students in BMI and WHR / aut. Alena Cepková, Oľga Kyselovičová, Oto Honz, Marián Uváček, Ján Žiška
  Cepková Alena ; 020920  Kyselovičová Oľga Honz Oto ; 020920 Uváček Marián ; 020920 Žiška Ján ; 020920
  Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae . Vol. 56, no. 1 (2016), s. 29-38
  BMI WHR
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Evaluation of posture among university students / aut. Alena Cepková, Oľga Kyselovičová, Oto Honz, Marián Uváček, Ján Žiška
  Cepková Alena ; 020920  Kyselovičová Oľga Honz Oto ; 020920 Uváček Marián ; 020920 Žiška Ján ; 020920
  Acta Universitatis Matthiae Belii physical education and sport . Vol. 7, no. 2 (2015), s. 32-42
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Practical procedure of a sport ship surface interpolation and its application / aut. Jana Gavačová, Matúš Grznár, Ján Žiška, Peter Belej
  Gavačová Jana ; J0030  Grznár Matúš ; J0030 Žiška Ján ; 020340 Belej Peter ; J0030
  Proceedings of CAD ´15 . S. 122-126, online
  mračno bodov CAD cloud of points
  http://www.cadconferences.com/CAD15_122-126.html#.VhI9024rpho
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Meranie hydrodynamického odporu skifu v reálnom prostredí / aut. Ján Žiška, Peter Peciar
  Žiška Ján ; 020920  Peciar Peter ; 020040
  Od výskumu k praxi v športe 2015 : . [6] s., CD ROM
  hydrodynamika skif hydrodynamics
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Návrh algoritmu na vyhodnotenie strát v prenosovej sústave SR
  Žiška Jan ; E  Šulc Igor (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 50 s príl.
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81913
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Postura a telesná zdatnosť študentov vysokých škôl so zameraním na halové veslovanie
  Žiška Ján ; J920 
  Od výskumu k praxi [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, s.355-359
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (4) - článok
  article

  article