Search results

 1. Zavedenie a uplatnenie manažérstva kvality na SPŠ, SOU
  Paška Peter ; M7000  Albert Sándor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54328
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Zavedenie a uplatnenie manažérstva kvality na SPŠ, SOU : Dizertačná práca
  Paška Peter ; M7000  Albert Sándor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 155 s., autoreferát, CD-ROM
  manažérstvo kvality TQM
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. A Selye János Egyetem hallgatóinak tanulással kapcsolatos motivációi
  Albert Sándor ; M7000 
  2nd International Scientific and Expert Conference. TEAM 2010. AGTEDU 2010. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 11. tudományos konferencia kiadványa : . s.140-146, vol. 1
  survey motivation
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Development of key competencies and ICT teaching at UJS in Komarno
  Szokol Stefan  Albert Sándor
  Trendy ve vzdělávání 2009 : . s.370-374
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 5. Pohľad na kvalitu vzdelávania z hľadiska rozvoja informačnej gramotnosti
  Szőköl Štefan ; M220  Albert Sándor ; M7000
  SCHOLA 2009 : . s.414-418
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. Transformácia predmetového systému výučby informatiky na modulárny systém : Dizertačná práca
  Szőköl Štefan ; M220  Albert Sándor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2009 . - 124 s príl (autoreferát)
  informačná gramotnosť modulárny systém vyučovania
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zavedenie a uplatnenie systému manažérstva kvality na strednej odbornej škole : Dizertačná práca
  Hargaš Ján  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 119 s príl (autoreferát)
  systém manažérstva kvality
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Hodnotová orientácia učiteľov SOŠ
  Albert Sándor ; M7000  Mikušová Michaela ; M7000
  SCHOLA 2009 : . s.11-15
  hodnoty hodnotová orientácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu v predmete Ekonomika prostredníctvom zavedenia TQM : Dizertačná práca
  Krištofiaková Lucia ; M220  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008 . - 123 s príl (autoreferát)
  kvalita vyučovacieho procesu TQM manažérstvo kvality
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Kvalita výchovy a vzdelávania
  Turek Ivan ; M220  Albert Sándor ; M7000
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.420-434
  kvalita vzdelávania výchova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article