Search results

 1. Drsnosť povrchu sústruženého nástrojom s nulovým uhlom nastavenia vedľajšej reznej hrany : Diplomová práca
  Bernát Lukáš  Görög Augustín (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 60 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby sústruženie drsnosť povrchu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Harmonická analýza drsnosti povrchu obrobeného čelným sústružením : Bakalárska práca
  Bernát Lukáš  Görög Augustín (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2004
  MTF ; . - 43 s
  technológie strojárskej výroby sústruženie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book