Search results

Records found: 268  
Your query: Author = "Bojna Ivan"
 1. Elektrotechnika : Pre študijný program Priemyselná informatika aut. Ivan Bojna, Jozef Paľa
  Bojna Ivan ; E040  Paľa Jozef ; E040
  1. vyd., 1. dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 160 s.
  ISBN 978-80-227-4317-4
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI6100
  Elektrotechnika

  book

 2. Označovanie svietidiel vhodných na montáž na horľavé materiály
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 20, č. 1, príloha Volt (2014), s. 5-6
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Domové jednofázové zásuvky : 1. časť - Historický vývoj
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 20, č. 1, príloha Volt (2014), s. 3-5
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Zmena vyhlášky 508/2009 Z.z.
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 20, č. 1, príloha Volt (2014), s. 7-8
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Uzemnenie a pospájanie v inštaláciách nízkeho napätia z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 1 (2013), s.príloha Volt, s.10-12
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Používanie anglických výrazov insulation, isolation
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 1 (2013), s.príloha Volt, s.13
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Prehľad zmien najdôležitejších právnych predpisov zasahujúcich do oblasti elektrotechniky za roky 2006-02/2013
  Bojna Ivan ; E040  Harnoš Ľudovít
  Aktualizačná odborná príprava. Prehľad zmien najdôležitejších STN a právnych predpisov za roky 2006 - 02/2013 . s.81-98
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Prehľad zmien najdôležitejších STN za roky 2006 - 02/2013
  Bojna Ivan ; E040 
  Aktualizačná odborná príprava. Prehľad zmien najdôležitejších STN a právnych predpisov za roky 2006 - 02/2013 . s.3-80
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie
  Bojna Ivan ; E040 
  38. konferencia elektrotechnikov Slovenska : . s.26-36
  článok zo zborníka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I2 - Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Zóny odporu uzemňovačov a ich vplyv na uzemnenie
  Bojna Ivan ; E040 
  38. konferencia elektrotechnikov Slovenska : . s.37-50
  článok zo zborníka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I2 - Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.