Search results

 1. Význam cieľa vo vyučovacom procese na škole
  Džanajová Zdenka  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 46 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie vzdelávania zamestnancov, zameraného najmä na zapojenie pracovníkov do zvyšovania systému kvality produkcie v Kinex, a.s. Bytča = Proposal of actions to improve employees' education with focus on their involvement in a production quality improvement process in the company Kinex, a.s. Bytča : Bakalárska práca
  Džanajová Zdenka  Burcl Rudolf (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book