Search results

Records found: 2  
Your query: Author = "Dráb Ľuboš"
 1. Syntéza a vlastnosti analógov Pomarose
  Dráb Ľuboš ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157756
  diplomová práca
  book

  book

 2. DMSO metylácie heteroaromátov
  Dráb Ľuboš ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135700
  bakalárska práca
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.