Search results

Records found: 82  
Your query: Author = "Gramblička Miroslav"
 1. Štúdia provizórneho hradenia haťových polí.
  Vicianová Silvia ; 010170  Gramblička Miroslav ; 010940 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 14.06.2017 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125440
  diplomová práca
  book

  book

 2. Hydraulic research - concept applied on polder on the Myjava River
  Gramblička Miroslav ; 010940  Orfánus Martin ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2017 : . S. 73-77
  polder physical model functional object flood protection Myjava
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Dewatering system in East Slovakian lowland and its hydrologic-hydraulic assessment (DS - ESL-1, ESL-2, PP - Stretavka I, II)
  Baroková Dana ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Gramblička Miroslav ; 010940 Červeňanská Michaela ; 010170 Janík Adam ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 601-609
  Eastern Slovak Lowland flooded area drainage channels pumping plant pumping rate numerical simulations water surface regime
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Physical model of the flood protecting structures
  Gramblička Miroslav ; 010940  Orfánus Martin ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 302-308
  polder physical model functional object flood protection
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Výpočet kapacity haťového poľa hradeného klapkovým uzáverom.
  Hudec Miroslav ; 010170  Gramblička Miroslav ; 010170 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 20.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120693
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Stanovenie vstupných parametrov pre využitie odvodňovacích kanálových sústav na vylepšenie vodného režimu mokraďných systémov
  Červeňanská Michaela ; 010170  Janík Adam ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Gramblička Miroslav ; 010940
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 17, č. 2 (2016), s. 133-139
  odvodňovacia kanálová sústava vsakovací pokus Medzibodrožie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Možnosti využitia ekokošov a ekomatracov vo vodnom hospodárstve.
  Hmirák Miroslav ; 010170  Gramblička Miroslav ; 010170 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107842
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Numerical modelling for groundwater extraction design
  Shenga Zinaw Dingetu ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Gramblička Miroslav ; 010940
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 204-222
  groundwater drawdown groundwater head finite elements method transient simulation TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Kapacita haťového poľa hradeného segmentom s tlačenými ramenami.
  Vicianová Silvia ; 010170  Gramblička Miroslav (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 22.06.2015 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91518
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Dôsledky výstavby vodnej stavby na tok
  Gramblička Miroslav ; 010170 
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 76-79.
  vodná stavba
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article