Search results

 1. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 29, č. 1-2 (2021), s. 88
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok
  Horváth Martin ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 43 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCA4BE71E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLE
  Valkovič Šimon ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 52 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C4B2143D4F9CE1498C0D6DB8E130&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 4. Riadenie mobilného robota pomocou EEG signálov mozgu
  Polák Dávid ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 56 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB117BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 5. Domáci bezpečnostný systém
  Fejková Lucia ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 87 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F1239371BFB16&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 6. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 28, č. 11 (2020), s. 88
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 7. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 28, č. 12 (2020), s. 90
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 8. Internet of things - nonstandard data compression / aut. Ivan Sokol, Peter Hubinský
  Sokol Ivan ; 031000  Hubinský Peter ; 031000
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 71, No. 4 (2020), s. 281-285
  internet of things IoT JSON Data compression
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_120-08.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 9. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 28, č. 7-8 (2020), s. 102
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 10. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 28, č. 9 (2020), s. 120
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article