Search results

 1. Technická príprava výroby vo zváraní a spájaní materiálov / aut. Roman Koleňák
  Koleňák Roman ; 063100 
  1.vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - 258 s.
  ISBN 978-80-227-5187-2
  technická príprava zváranie triedenie materiálov zváracie prípravky technická dokumentácia
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Porovnanie mäkkého a tvrdého spájkovania potrubných rozvodov z medených rúrok
  Ďurmek Andrej ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160563
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh novej spájkovacej zliatiny pre spájanie výkonných polovodičov
  Sýkora Peter ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158028
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Priame spájkovanie keramiky Si3N4 s aktívnou spájkou typu Sn-Ag-Sb-Ti
  Šimek Pavol ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157987
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh spájania materiálov pri výrobe výkonných polovodičových súčiastok
  Mojžiš Michael ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153420
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh spôsobu spájkovania keramických materiálov
  Blaško Jakub ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148245
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Spájkovanie kompozitných materiálov
  Neuman Lukáš ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148249
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu : patentová prihláška 63-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 13.01.2021, Vestník ÚPV SR č. 1/2021 aut. Jana Moravčíková, Viliam Šedovič, Roman Koleňák
  Moravčíková Jana ; 063200  Šedovič Viliam ; 060000 Koleňák Roman ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/63-2020
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 9. Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu : patentová prihláška č. 62-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 27.01.2021, Vestník ÚPV SR č. 02/2021 / aut. Jana Moravčíková, Viliam Šedovič, Roman Koleňák
  Moravčíková Jana ; 063200  Šedovič Viliam ; 060000 Koleňák Roman ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 7s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/62-2020
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 10. Research of the new soldering alloys based on Sn-Sr and Sn-Ag-Sr / aut. Roman Koleňák, Alexej Pluhár, Igor Kostolný, Jaromír Drápala
  Koleňák Roman ; 063100  Pluhár Alexej ; 063000 Kostolný Igor ; 063100 Drápala Jaromír
  International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) . Vol. 69, iss. 10 (2021), s. 46-51
  active solder microstructure soldering intermetallic phases EDX analysis
  https://ijettjournal.org/archive/ijett-v69i10p207
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article