Search results

 1. Návrh a implementácia logovacieho informačného systému
  Kováčik Martin ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 72 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137390
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Workflow manažment systém - procesný portál
  Kováčik Martin ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 43 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97809
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Monitoring pohybovej aktivity havarijného skalného zosuvu obci Kraľovany
  Šimeková Júlia  Liščák Pavel Ondrejka Peter Fraštia Marek ; V140 Kopecký Miloslav ; V150 Žilka Andrej Kováčik Martin Pauditš Peter Balík Dominik
  Geologické práce . Č. 122, (2013), s. 7-27
  skalný zosuv geodetické merania pohybová aktivita trhlina landslides monitoring monitoring of landslides
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Vplyv internetom podporovanej výučby na vyučovací proces : Diplomová práca
  Kováčik Martin  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  e-learning education internet e-learning projekt edukácia internet učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67623
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Fyzikálny model palivovej kazety [CD-ROM]
  Kováčik Martin ; J0060  Urban František (xxx) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 67 s
  palivová kazeta fuel assembly
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Porovnávanie dokumentov s využitím znalostí na pozadí
  Kováčik Martin ; I200  Frivolt György (Thesis advisor) ; I200
  STU v Bratislave FIIT, 2008 . - 49 s príl.
  softvérové inžinierstvo
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Generalized Term-Vector Similarity Evaluation Framework
  Kováčik Martin ; I200 
  Student Research Conference 2008. 4th Student Research Conference in Informatics and Information Technologies Bratislava, April 30, 2008 : . s.237-244
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Web search engine working as a bee hive
  Návrat Pavol ; I200  Kováčik Martin ; I200 Bou Ezzeddine Anna ; I200 Rozinajová Viera ; I200
  Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal . Vol. 6 (2008), s.441-452
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (2) - článok
  article

  article

 9. Prenos tepla v solárnom kolektore. (Heat Transfer in solar collector) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kováčik Martin ; J270  Rajzinger Ján (xxx) ; J270 Antal Štefan (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 45 s
  solárny kolektor sálanie tepelný tok Solar collectors heat flux heat radiation
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Vyhľadávanie informácií pomocou včiel
  Návrat Pavol ; I200  Kováčik Martin Bou Ezzeddine Anna ; I200 Rozinajová Viera ; I200
  Znalosti 2007 : . s.63-74
  vyhľadávanie na internete model včelieho úľa
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article