Search results

 1. Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia : dát. obhajoby 2.7.2019, č. ved. odboru 5-2-30
  Lipnický Lukáš ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-ENE . - 119 s., AUTOREF. 2019, 28 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130762
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Inteligentné meranie a problematika jalového výkonu v sieťach verejného osvetlenia na Slovensku / aut. Peter Janiga, Dionýz Gašparovský, Lukáš Lipnický
  Janiga Peter ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Lipnický Lukáš ; 032000
  Energetika : . Roč. 69, č. 2 (2019), s. 105-107
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 3. Interpolation methods of I-tables of road lighting luminaires / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Proceedings of 29th CIE Session 2019 : . S. 1653-1658
  Photometry interpolation luminous intensity
  http://files.cie.co.at/x046_2019/x046-PO167.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Measurement of obtrusive lighting of outdoor lighting installations / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Proceedings of 29th CIE Session 2019 : . S. 779-788
  Photometry outdoor lighting obtrusive lighting
  http://files.cie.co.at/x046_2019/x046-PP22.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Elektrické parametre stmievateľných LED svietidiel / aut. Lukáš Lipnický, Peter Janiga, Roman Dubnička
  Lipnický Lukáš ; 032000  Janiga Peter ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXIV : . S. 128-132
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Zmena elektrických a fotometrických parametrov LED svietidiel s prepínateľnou náhradnou teplotou chromatickosti / aut. Marek Mokráň, Lukáš Lipnický
  Mokráň Marek ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXIV : . S. 152-156
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Určenie adaptačného jasu v mezopickej fotometrii s ohľadom na vizuálne pole pozorovatela / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXIV : . S. 138-143
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Meranie fotometrických parametrov premenlivých dopravných značení aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Marek Mokráň
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Mokráň Marek ; 032000
  Kurz osvětlovací techniky XXXIV : . S. 144-149
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Inteligentné meranie a stmievanie vo verejnom osvetlení / aut. Peter Janiga, Dionýz Gašparovský, Lukáš Lipnický
  Janiga Peter ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Lipnický Lukáš ; 032000
  ATP Journal . Roč. 25, č. 11 (2018), s. 41-43
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP_journal_11_2018.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Adaptívne verejné osvetlenie / aut. Peter Janiga, Dionýz Gašparovský, Lukáš Lipnický
  Janiga Peter ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Lipnický Lukáš ; 032000
  ATP Journal . Roč. 25, č. 12 (2018), s. 36-38
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article