Search results

Records found: 205  
Your query: Author = "Pavlovičová Jarmila"
 1. Image preprocessing-based ensemble deep learning classification of diabetic retinopathy / aut. Péter Mácsik, Jarmila Pavlovičová, Slavomír Kajan, Jozef Goga, Veronika Kurilová
  Mácsik Péter ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Kajan Slavomír ; 031000 Goga Jozef ; 031000 Kurilová Veronika ; 030510
  IET Image Processing . Vol. 18, Iss. 3 (2024), s. 807-828
  https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/ipr2.12987
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Effectiveness of various approaches for retinal vessel segmentation: A comparative analysis / aut. Ondrej Straka, Jarmila Pavlovičová
  Straka Ondrej ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000
  ELITECH´23 : . [6] s.
  vessels Retina segmentation deep learning Phase stretch transform clustering machine learning Adaptive threshold
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Generovanie syntetických obrazov v medicíne pomocou hlbokého učenia
  Kováč Michal ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (Thesis advisor)
  2023
  FEI ; 07.06.2023 ; kybernetika ; I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170950
  diplomová práca
  book

  book

 4. Robust control of repeated drug administration with variable doses based on uncertain mathematical model / aut. Zuzana Vitková, Martin Dodek, Eva Miklovičová, Jarmila Pavlovičová, Andrej Babinec, Anton Vitko
  Vitková Zuzana ; 031000  Dodek Martin ; 031000 Miklovičová Eva ; 031000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Babinec Andrej ; 031000 Vitko Anton ; 031000
  Bioengineering . Vol. 10, no. 8 (2023), Art. no. 921 [20] s.
  pharmacokinetics compartmental models closed loop control repeated drug administration robust control
  https://www.mdpi.com/2306-5354/10/8/921
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Pharmaceutical technology and biocybernetics / aut. Zuzana Vitková, Martin Dodek, Eva Miklovičová, Jarmila Pavlovičová, Anton Vitko
  Vitková Zuzana ; 031000  Dodek Martin ; 031000 Miklovičová Eva ; 031000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Vitko Anton ; 031000
  European Pharmaceutical Journal : . Vol. 70, iss. 1 (2023), s. 27
  compartmental models in vitro/in vivo correlation sensitivity analysis state bounding observer
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Diagnostics in Biomedicine Based on Neural Networks : dátum obhajoby 10.3.2023
  Goga Jozef ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2023
  FEI ; 10.03.2023 ; kybernetika ; D-RK . - 144 s., Autoref. 2023, 40 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChildE10J4K&sid=BF3D9176E80E1FB67EB92D51A8E7&seo=CRZP-detail-kniha
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 7. Metódy diagnostiky diabetickej retinopatie na obrazoch sietnice
  Mácsik Péter ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2023
  FEI ; 25.01.2024 ; kybernetika ; D-RK . - 158 s., Autoref. 2023, 41 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChildO82E3&sid=1105D38F4A7A0932BEE0D7DD8B9E&seo=CRZP-detail-kniha
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 8. Laserové podpovrchové gravírovanie trojrozmernej sochy do krištáľového skla rozložením referenčného obrazu na základné geometrické tvary : prihláška úžitkového vzoru č. 50012-2023, dátum podania prihlášky: 23.02.2023, dátum zverejnenia prihlášky: 14. 6. 2023, Úžitkový vzor č. 9876, dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 11. 10. 2023, Vestník ÚPV SR č.: 19/2023 / aut. Jozef Goga, Jarmila Pavlovičová, Miloš Oravec, Zuzana Rábeková, Péter Mácsik
  Goga Jozef ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Oravec Miloš ; 035000 Rábeková Zuzana ; 035000 Mácsik Péter ; 031000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50012-2023?csrt=111448748043027
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 9. Detecting glaucoma from fundus images using ensemble learning / aut. Veronika Kurilová, Szabolcs Rajcsányi, Zuzana Rábeková, Jarmila Pavlovičová, Miloš Oravec, Nora Majtánová
  Kurilová Veronika ; 030510  Rajcsányi Szabolcs ; 030000 Rábeková Zuzana ; 035000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Oravec Miloš ; 035000 Majtánová Nora
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 74, No. 4 (2023), s. 328-335
  ensemble learning neural networks deep learning glaucoma optic disc
  https://sciendo.com/article/10.2478/jee-2023-0040
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Unexpected corneal reflection phenomenon alters smartphone 3D image-based models of the eye / aut. Veronika Kurilová, Dominika Bemberáková, Matúš Kocián, Daniel Šterbák, Tomáš Knapčok, Miriam Šiškovičová, Samuel Hančák, Jarmila Pavlovičová, Miloš Oravec, Andrej Thurzo, Petr Kolář, Nora Majtánová
  Kurilová Veronika ; 030510  Bemberáková Dominika ; 030000 Kocián Matúš ; 030000 Šterbák Daniel ; 030000 Knapčok Tomáš ; 030000 Palkovič Miriam ; 030000 Hančák Samuel ; 030000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Oravec Miloš ; 035000 Thurzo Andrej Kolář Petr Majtánová Nora
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 74, No. 6 (2023), s. 513-520
  3D image-based modelling eye model photogrammetry keratoconus corneal reflections transparent cornea glint
  https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/jee-2023-0059
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.