Search results

 1. Systém na automatické čistenie podláh : prihláška patentu č. 63-2019, dátum podania prihlášky: 30.05.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.12.2020, Vestník ÚPV SR č. 12/2020 / aut. Jozef Peterka, Pavol Božek
  Peterka Jozef ; 063200  Božek Pavol ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/63-2019
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Návrh merania teploty pri obrábaní
  Keleši Roland ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151769
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie CA technológií v podmienkach spoločnosti CNC frézovanie s.r.o. Bratislava
  Kováč Milan ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151770
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
  Lašo Maroš ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151238
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Rezné kvapaliny
  Jurina František ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-STAM . - 134 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138297
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Spôsoby upínania
  Bíly Jakub ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160311
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie CAx technológií v podmienkach podniku Metzeler Slovakia
  Valentová Andrea ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143576
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Počítačová podpora monitorovania rezných kvapalín
  Vincze Samuel ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151782
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Influence of drag finishing parameters on the cutting edge radius of solidcarbide mills / aut. Marek Vozár, Boris Pätoprstý, Jozef Peterka, Peter Pokorný, Tomáš Vopát, Vladimír Šimna
  Vozár Marek ; 063000  Pätoprstý Boris ; 063000 Peterka Jozef ; 063200 Pokorný Peter ; 063200 Vopát Tomáš ; 063200 Šimna Vladimír ; 063200
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 749: 12th International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems, CEurSIS 2019, Baia Mare, Romania, 11.-12.4.2019, (2020), s. 1-10
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/749/1/012027/meta
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny : prihláška úžitkového vzoru č. 35-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2020, stav: v konaní / aut. František Jurina, Jozef Peterka, Pavol Božek, Alexander Repko
  Jurina František ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 Božek Pavol ; 063800 Repko Alexander
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/35-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  book

  book