Search results

 1. Voľnočasové aktivity stredoškolákov
  Paulíková Miroslava  Reháková Anna (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  výchova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58755
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie IKT v edukácii odborných technických predmetov na SOŠ
  Šebej Peter  Reháková Anna (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58870
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Informačné a komunikačné technológie na SOŠ technickej Tlmače
  Zajac Pavol  Reháková Anna (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58781
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Professional language preparation for future teachers of technical subjects
  Rusková Dagmar ; M330  Reháková Anna ; M330
  Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija : . s.446-450
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Language competencies of future teachers of professional technical subjects
  Reháková Anna ; M330  Rusková Dagmar ; M330
  Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI :
  language competence
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Progress towards the pedagogical and scientific zenith
  Petráš Milan ; M310  Reháková Anna ; M330 Green rod. Česneková Jana ; M330 Fedič Dušan ; M330 Píša Maroš ; M310
  Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI :
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Hodnoty a vzťahy ako súčasť výchovy a vzdelávania
  Červeňaková Iveta  Reháková Anna (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63312
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Modelovanie technologickej podpory vzdelávania pre oblasť integrovanej bezpečnosti
  Svetský Štefan ; M250  Paulíková Alena Balog Karol ; M5000 Moravčík Oliver ; M6000 Reháková Anna ; M330 Tureková Ivana ; M5000 Tanuška Pavol ; M6000
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií : . s.239-250
  podpora vzdelávania integrovaná bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Rodina ako morálny činiteľ vo výchove mládeže = Family - as a moral agent in the nurture of juveniles : Diplomová práca
  Dávidek Peter  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD-ROM)
  rodina
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Škola a socializácia žiakov v škole = School and socialization process of pupils in school : Diplomová práca
  Hajduk Marko  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  socializácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book