Search results

 1. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Schmidt Lukáš  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 83 s., CD-ROM
  organization organizovanie organizačná štruktúra organizácia priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67158
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia motivačného systému v podmienkach vybraného podniku=Proposal of motivation system improvement in conditions of chosen enterprise. : Bakalárska práca
  Schmidt Lukáš  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  motivácia odmeňovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book