Search results

Records found: 42  
Your query: Author = "Tkáčová Jana"
 1. Laboratórne skúšky sledovania trihalogénmetánov v modelových vodách dezinfikovaných chlórnanom sodným vyrobeným chemickým postupom a elektrolýzou soľanky
  Munka Karol  Šimovičová Katarína Ilavský Ján ; 010280 Barloková Danka ; 010280 Tkáčová Jana Varga Stanislav Vajíčeková Anna Slovinská Margita Kecskésová Stanislava Matis Alena ; 010280
  Voda Zlín 2022 : . S. 105-109
  kvalita pitnej vody dezinfekcia chlórnanom sodným laboratórne skúšky
  https://www.smv.cz/res/archive/523/233388.pdf?seek=1646228786
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Impairment of carotenoid biosynthesis through CAR1 gene mutation results in CoQ(10), sterols, and phytoene accumulation in Rhodotorula mucilaginosa / aut. Jana Tkáčová, Giacomo Zara, Giuseppe Ianiri, Raffaello Castoria, Milan Čertík, Ilaria Mannazzu
  Tkáčová Jana ; 044000  Zara Giacomo Ianiri Giuseppe Castoria Raffaello Čertík Milan ; 044000 Mannazzu Ilaria
  Applied Microbiology and Biotechnology . Vol. 106, iss. 1 (2022), s. 317-327
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-021-11673-5?utm_source=xmol&utm_medium=affiliate&utm_content=meta&utm_campaign=DDCN_1_GL01_metadata
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Tvorba halogénoctových kyselín v modelových vodách dezinfikovaných chlórnanom sodným vyrobeným chemickým postupom a elektrolýzou soľanky
  Munka Karol  Bednáriková Alena Šimovičová Katarína Ilavský Ján ; 010280 Barloková Danka ; 010280 Tkáčová Jana Varga Stanislav Slovinská Margita Vajíčeková Anna
  Voda Zlín 2020 : . S. 103-108
  úprava pitnej vody dezinfekcia chlórnanom sodným laboratórne skúšky vedľajšie produkty dezinfekcie halogénoctové kyseliny
  https://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/sbornik-voda-zlin-2020/
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts / aut. K Chreptowitz, Jana Tkáčová, Milan Čertík, J Mierzejewska
  Chreptowitz K.  Tkáčová Jana ; 044000 Čertík Milan ; 044000 Mierzejewska J.
  46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice . S. 32
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Carotenoid-Producing Yeasts: Identification and Characteristics of Environmental Isolates with a Valuable Extracellular Enzymatic Activity / aut. Karolina Chreptowicz, Jolanta Mierzejewska, Jana Tkáčová, Mateusz Mlynek, Milan Čertík
  Chreptowicz Karolina  Mierzejewska Jolanta Tkáčová Jana ; 044000 Mlynek Mateusz Čertík Milan ; 044000
  Microorganism . Vol. 7, iss. 12 (2019), s. [1-17], Art.No. 653
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Production of carotenoid pigments by oleaginous fungi and yeasts / aut. Milan Čertík, Tatiana Klempová, Jana Tkáčová, Ondrej Slaný
  Čertík Milan ; 044000  Klempová Tatiana ; 044000 Tkáčová Jana ; 044000 Slaný Ondrej ; 044000
  International Conference on Carotenoid Reserach and Applications in Agro-food and Health : . S. 24-24
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Molekulárno-biochemické štúdia metabolizmu mikrobiálnych pigmentov
  Tkáčová Jana ; 044000  Čertík Milan ; 044000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 26.02.2018 ; 5.2.25. biotechnológie ; D-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111604
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Kinetic study of growth, lipid and carotenoid formation in beta-carotene producing Rhodotorula glutinis / aut. Jana Tkáčová, Tatiana Klempová, Milan Čertík
  Tkáčová Jana ; 044000  Klempová Tatiana ; 044000 Čertík Milan ; 044000
  Chemical Papers / . Vol. 72, iss. 5 (2018), s. 1193-1203
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Sorpčné materiály pre odstraňovanie bromičnanov z pitnej vody
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Tkáčová Jana
  Voda Zlín 2018 : . S. 79-84
  sorpčné materiály úprava pitnej vody odstraňovanie bromičnanov
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Phenotype divergence of Rhodotorula mucilaginosa mutants incapacitated for carotenoid biosynthesis / aut. Jana Tkáčová, Ilaria Mannazzu, Tatiana Klempová, Lukáš Mráz, Milan Čertík
  Tkáčová Jana ; 044000  Mannazzu Ilaria Klempová Tatiana ; 044000 Mráz Lukáš Čertík Milan ; 044000
  45th Annual Conference on Yeast, 15-18 May 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia : . S. 35
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.