Search results

 1. Znalectvo - Praktikum: druhé prepracované a rozšírené vydanie / aut. Milan a kol Kubica ; rec. Helena Majdúchová, Daniela Rybárová
  Kubica Milan a kol.  Majdúchová Helena (rec.) Rybárová Daniela (rec.)
  2. vyd.
  Bratislava: Wolters Kluwer, 2019 . - 426 s.
  ISBN 978-80-571-0115-4
  znalecká činnosť znalecký posudok hmotný majetok nehmotný majetok
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Škola nízkouhlíkovej energetiky / aut. Milan Perný, a kol.
  Perný Milan ; 032000  a kol.
  Energie 21 . Roč. 11, č. 4 (2019), s. 46
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 3. Prístupy k meraniu a komparácii hodnoty ľudského kapitálu na makroekonomickej úrovni / aut. Terézia Michalková, a kol
  Michalková Terézia  a kol.
  Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska. . S. 37-47
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 4. Model tepelných strát predizolovaných podzemných teplovodov / Mária Čarnogurská, a kol
  Čarnogurská Mária  a kol.
  Conference proceedings of the 36th Meeting of Departments of Fluid Mechnics and Thermodynamics : . S.
  (1) - článok
  article

  article

 5. Návrh experimentálneho zariadenia pre akumuláciu hydrátov zemného plynu / aut. Ján Siažik, a kol
  Siažik Ján  a kol.
  12. ročník Vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Alternatívne zdroje energie ALER 2016, Bobrovec 5.-7. október 2016 / . S.190-195
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. Interdisciplinary studies of river channels and UAV mapping in the V4 region / aut. Monika Michalková, Jakub a kol Miřijovský
  Michalková Monika  Miřijovský Jakub a kol.
  1. vyd.
  Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2016 . - 276 s.
  ISBN 978-80-223-4055-7
  rivers channel system floodplain area sediment transport UAV fotogrametria
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. The development of wooden bridges through the ages - A review of selected examples of heritage objects: Part 2 - The iconic structures from the western slavdom area and those that inspired them / aut. Dončo a kol Partov
  Partov Dončo a kol. 
  Czasopismo Techniczne Technical Transactions . 2016/2B (2016), s.
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article

 8. Encyklopedie vad nemovitostí - 3. díl: Technická zařízení budov / aut. Ctibor a kol. Hůlka
  Hůlka Ctibor a kol. 
  Praha: DEK, 2015 . - 132 s.
  ISBN 978-80-87215-18-0
  nehnuteľnosti vady technické zariadenia budov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  Encyklopedie vad nemovitostí - 3. díl

  book

 9. Encyklopedie vad nemovitostí - 2. díl: Zvuk a hluk-úniky tepla-požár a bezpečnost-zdravotní nezávadnost / aut. Ctibor a kol. Hůlka
  Hůlka Ctibor a kol. 
  Praha: DEK, 2015 . - 241 s.
  ISBN 978-80-87215-17-3
  nehnuteľnosti zvuk úniky tepla požiarna bezpečnosť stavby zdravotná bezpečnosť
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  Encyklopedie vad nemovitostí - 2. díl

  book

 10. Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2 / František Trebuňa, a kol
  Trebuňa František  a kol.
  1. vyd.
  Košice Technická univerzita 2015 . - 261 s.
  ISBN 978-80-553-2273-5
  monografia
  (1) - článok
  Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2

  book