Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Delphi Slovensko, s. r. o. = Proposal of remuneration system improvements of Delphi Slovensko, s. r. o.´ employees

Lišková, Katarína
kniha