Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky

Krekulová, Martina
kniha