Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte.

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

kniha

Cenník pre výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe

Ďurďa, Jozef
kniha, ISBN: 80-967679-0-9