Number of the records: 1  

Smart multifunkčný kĺb

 1. Title statementSmart multifunkčný kĺb : číslo zverejnenej patentovej prihlášky PP 34-2018 / aut. Ľubomír Šooš, Erika Zemková, Marcela Pokusová, Vojtech Ferencz, Marek Šooš
  Main entry-name Šooš, Ľubomír, 1959- (Author) - SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality
  Another responsib. Zemková, Erika, 1969 Z8 (Author) - FEI Oddelenie telesnej výchovy
  Pokusová, Marcela, 1964- Z1 (Author) - SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality
  Ferencz, Vojtech (Author)
  Šooš, Marek (Author)
  Issue dataBanská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019
  Phys.des.12 s.
  Subj. Headings multifunkčný kĺb
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindNPS - patentový spis
  CategoryAGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  Year2020
  book

  book


Number of the records: 1