Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien na teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou

Rau, Vladimír
kniha