Pomoc pre Rozšírené vyhľadávanie

Pomoc k online katalógu IPAC.

Stránka Rozšírené vyhľadávanie umožňuje pomocou limitov zadať zložitejšie podmienky pre vyhľadávanie, zvoliť zobrazenie záznamov a spôsob ich radenia.

Voľby

Voľby špecifikujúce zadaný termín znamenajú toto:

všetky slová
všetky slová uvedené v termíne sa musia v indexe vyskytovať,
fráza
presné poradie slov uvedených v termíne,
kompletný termín
vyhľadávanie v kompletnom termíne (nie v indexe rozdelenom na slová),
aspoň jedno zo slov
aspoň jedno slovo uvedené v termíne sa musí v indexe vyskytovať.

Formulár - Rozšírené vyhľadávanie

Ako využiť vyhľadávacie operátory vo vyhľadávaní?

Je možné pridať viac vyhľadávacích polí a dotazy kombinovať pomocou vyhľadávacích operátorov.
Vyhľadávacie operátory umožňujú presnejšiu formuláciu dotazu.
Používanie vyhľadávacích operátorov vyžaduje podporu JavaScriptu.

Termín, ktorý zužuje dotaz - operátor: a súčasne

Výsledkom budú záznamy, v ktorých sa objavujú zároveň oba termíny, A aj B.

Operátor: súčasne

Termín, ktorý dotaz rozširuje - operátor: alebo

Výsledkom budú záznamy, v ktorých sa objavuje buď termín A alebo termín B.

Operátor: alebo

Termín, ktorý chcete vylúčiť z hľadania - operátor: a nie je

Výsledkom budú záznamy, v ktorých bude termín A, ale nebude termín B.

Operátor: nie

Ako používať limity?

Limity umožňujú vopred obmedziť vyhľadávanie z rôzných hľadísk (jazyk dokumentu, krajina vydania, dátum vydania a pod.).

Množstvo zobrazených limitov je závislé od vybraných zdrojov. Pozri pomoc pre Zdroje.

V prípade, že si vyberiete zdroj, ktorý neposkytuje žiadne limity (prípadne ich poskytuje len málo), nezobrazia sa žiadne limity ani z ostatných zdrojov.
Ak chcete využiť všetky možnosti limitov, vyberte si len jeden zdroj, prípadne zdroje podobného typu. V ponuke limitov sa zobrazujú len hodnoty, ktoré podporujú všetky vybrané zdroje.

Nastavenie vyhľadávania

V nastavení môžete zvoliť spôsob zobrazenia záznamov (Zobrazovací formát) a preferované triedenie záznamov vo výsledkoch vyhľadávania. Toto nastavenie bude platné počas celej doby vyhľadávania, až kým nebude ukončené aktuálne sedenie (zatvorená stránka IPAC v prehliadači).

Možnosti nastavenia vyhľadávania sú k dispozícii podľa toho, aké možnosti ponúkajú zdroje, ktoré ste si vybrali na vyhľadávanie (stránka Zdroje).
Pre externé zdroje nie je zvyčajne k dispozícii triedenie. Na radenie primeraného množstva záznamov z externých zdrojov je možné využiť Košík. Záznamy je potrebné vložiť do košíka a zvoliť možnosť radenia, ktorý poskytuje.

Našepkávač

Našepkávač je pomocník, ktorý pri zadávaní dotazu zobrazí pod vyhľadávacím poľom ponuku výrazov podľa počiatočných znakov, ktoré ste už napísali. Môžete tak vyhľadávať dlhšie slová alebo slovné spojenia bez toho, aby ste ich museli celé vypisovať.

Našepkávač


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.